• Aston Martin
  • Volvo
  • Oettinger
  • Anderson
  • Reiter
  • Chrysler
  • Dacia

Dakar MINI Moscow 2012