• BMW
  • Hyundai
  • Kahn
  • Fioravanti
  • Shelby
  • JB Car Design
  • Honda

1974 Volvo 242